Patendibüroo Koitel

Pühadetervitus!
 
 LEIUTIS
 
patent
 kasulik mudel
 KAUBAMÄRK
 
domeeninimi
 geograafiline tähis
 TÖÖSTUSDISAINI-
 LAHENDUS
 
 KONSULTATSIOON
 TOETUSED
 HINNAPÄRING
 PARTNERLUS
 
 KONTAKT
 
blanketid
 seadusandlus
 patendivolinikud
Domeeninimi on lihtsustatult isiku aadress/identiteet Internetis. Domeeninimi on hierarhiline, koosnedes erinevatest tasematest, mis eraldatakse üksteisest punktidega. Loetuna aadressi lõpust eristatakse tippdomeeni (üldised globaalsed tippdomeenid, nt. .com, .net ja riigitunnusega tippdomeenid, nt. .ee), teise taseme alamdomeeni (isiku identiteedi põhiline osa, nt "koitel.ee") ja kolmanda kõrgema taseme alamdomeenid, mis täpsustavad eelneva taseme domeeninime (nt. veebiteenust kirjeldav lisa "www" aadressis www.koitel.ee).

Igapäevases majandustegevuses on domeeninimi midagi enamat kui lihtne aadress. Domeeninime tuleb vaadelda kui tähist, mis võib sisaldada viidet domeeninime kasutajale või omanikule. Kui domeeninime või ka selle osana kasutatakse kaubamärki, siis saab domeeninime vaadelda ka kui viidet kaubamärgiomanikule. Seega sarnaneb domeeninimi oma funktsioonidelt paljuski kaubamärgiga - hõlbustab eristamist, meeldejäämist, näitab kuuluvust, samuti täidab reklaamifunktsiooni. 
Alates 05/07/2010 käivitus Eesti .ee domeeninimede reform, mille kohaselt avanevad uute .ee domeenide registreerimise võimalused ja olemasolevad .ee domeenid tuleb samuti ümber registreerida (vastasel korral muutuvad nad vabaks registreerimiseks ka teiste poolt). Uue korraga saad tutvuda siin.

Lisadomeenide registreerimise võimalus tekib üldiste globaalsete tippdomeenide registreerimisega. Alates 2005. a. lõpust on Eesti ettevõtjatele uueks arvestatavaks võimaluseks ühtse Euroopa Liidu-ülese tippdomeeni .eu registreerimine. .eu domeeni kujul loodi uus Internetikeskkond Euroopa Liidu riikides tegutsevatele firmadele ja eraisikutele, mis võimaldab neil end Internetis identifitseerida osana ligi 500 miljonilise rahvaarvuga Euroopa Liidu turust. Lisaks pakub .eu domeen võimalust mitmel Euroopa Liidu liikmesriigi turul tegutseval ettevõttel koondada oma erinevatel Internetiaadresside vahel killustatud tegevus kogu Euroopa Liitu hõlmava ühtse domeeninime alla. Registreerides domeeni .eu, ei ole otsest vajadust omada igas riigis eraldi domeene (nt. .lv, .fi), mis võib tekitada tarbi­jates segadust ja toob ettevõtjale kaasa lisadomeenide registreerimisel täiendavat bürok­raatiat ja kulutusi. .eu domeenide arvu osas ei ole registreerimisel taotlejale piirangut, kuid tuleb arvestada asjaoluga, et .eu domeeninimi kehtib 1 aasta, mille järel tuleb selle kehtivust järgmiseks aastaks pikendada.
 
 Kaubamärk
 Domeeninimi
 Uued .ee
 domeenireeglid
 Geograafiline tähis
 Õiguskaitse
 võimalused
 Seadusandlus
 Patendivolinikud


 pealehele  
 Tina 26, 10126 Tallinn, Eesti; asukoht vt. siit
 tel: +372 6 033 260; faks: +372 6 033 261
 e-mail: koitel@koitel.ee või saada e-mail siit
© Koitel 2000-2015