Patendibüroo Koitel

Pühadetervitus!
 
 LEIUTIS
 
patent
 kasulik mudel
 KAUBAMÄRK
 
domeeninimi
 geograafiline tähis
 TÖÖSTUSDISAINI-
 LAHENDUS
 
 KONSULTATSIOON
 TOETUSED
 HINNAPÄRING
 PARTNERLUS
 
 KONTAKT
 
blanketid
 seadusandlus
 patendivolinikud

Patendibüroo KOITEL (OÜ Patendi- & Kaubamärgibüroo Koitel)  tegutseb tööstus- ja intellektuaalomandi (s.t leiutised, kaubamärgid, tööstusdisainilahendused jms) õiguskaitse valdkonnas alates 1992. aastast, mil taastati Eesti tööstusomandi õiguskaitse süsteem.

Oma tegevusaja jooksul oleme nii Eesti Patendiametis kui ka välisriikide vastavates asutustes (s.h EUIPO, WIPO, EPO) hulgaliselt patenteerinud leiutisi, registreerinud kaubamärke ja tööstusdisainilahendusi. Esindame oma kliente ka Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonis ja kohtus ning nõustame neid ka võitluses piraatluse, võltskaubanduse ja kõlvatu konkurentsiga, samuti autoriõiguse küsimustes.

Teadmistepõhine majandus baseerub innovaatilisel loovusel ning aktiivsel leiundustegevusel. 2009. aasta oli Eestis kuulutatud innovatsiooniaastaks. Innovatsiooniaasta kujutas endast üleriigilist koostööprojekti, mis oli suunatud kogu ühiskonna uuendusmeelsuse kujundamisele. Sellega rõhutati uuenduste olulisust, motiveeriti ettevõtjaid ajama äri nutikamalt, kohanema paremini uue majandusolukorraga ning otsima uute toodete ja teenuste arendamise kaudu konkurentsieeliseid.

Kuigi innovatsiooniaasta raames rõhutati, et innovatsioon ei kujuta endast mitte ainult midagi tehnilist või mingi uue asja leiutamist, vaid uuendusi saab iga inimene ka ise teha ja oma igapäevaelus kasutada. Samas tooteinnovatsioon, mis põhineb uutel tehnilistel lahendustel või uute meetodite rakendamisel (s.h leiutistel), on oluline just konkurentsieeliste leidmisel. Tooteinnovatsioon on tihti tööstusomandi õiguskaitse objektiks ning ettevõtjatel on vaja kaitsta oma leiutisi, kaubamärke, tööstusdisainilahendusi nii Eestis kui ka eksporditurgudel. Rahvusvaheliselt tuntud turunduskonsultant Philip Kotler on öelnud, et lõpuks on igas majandusvaldkonnas kaks kriitilist edufaktorit: innovatsioon ja kaubamärkide ülesehitamine (Äripäev 11.09.2009).

Kahjuks ei ole paljud Eesti ettevõtjad veel seni pööranud sellele olulisele küsimusele vajalikku tähelepanu ning seetõttu võivad konkurendid nende poolt väljatöötatud uudseid tehnilisi lahendusi või kaubamärke või domeeninimesid hakata pahauskselt kasutama, mis võib tekitada neile ettevõtteile suurt rahalist ja mainekahju. Viimastel aastatel on siiski Eesti ettevõtjate aktiivsus leiutiste kaitmisel oluliselt tõusnud. Olulist aktiivsust selles valdkonnas on märgata ka teadusasutustes ja ülikoolides. Innovatsiooni, leiundustegevust ja tööstusomandi väljatöötamist ja õiguskaitset üldiselt toetavad EAS ja 2007. aastal loodud Arengufond.

Eeltoodust nähtub, et tööstusomandi õiguskaitse probleemid on muutunud meil aktuaalseks ning nende edukas lahendamine on üheks vajalikuks eelduseks majanduslangusest ülesaamisel.

Erinevatest tööstusomandi õiguskaitse objektide kohta saate lugeda lähemalt ülalmärgitud alamrubriikidest.
 OÜ Patendi- &  Kaubamärgibüroo  Koitel
 Aadress:
 Tina 26
 10126 Tallinn
 Asukoht kaardil vt siit
 Telefon:  +372 6033260
 Faks:      +372 6033261
 e-mail: koitel@koitel.ee
 või saada e-mail siit

  
© Koitel 2000-2015